Zespół

Właścicielem firmy jest Dr Jerzy Majka, który przez 15 lat, pełniąc obowiązki Inspektora do Spraw Substancji Chemicznych w Polsce, kierował Biurem do spraw Substancji Chemicznych, urzędem właściwym do spraw bezpieczeństwa chemikaliów w Polsce.

Obecnie współpracuje z grupą specjalistów z Polski i Europy, tworząc profesjonalnie dokumentację rejestracyjną na potrzeby uzyskania zezwoleń na wprowadzenie na rynek środków ochrony roślin i produktów biobójczych oraz dokumentację potrzebną do przeprowadzenia rejestracji zgodniej z rozporządzeniem REACH w Europejskiej Agencji do spraw Chemikaliów. Firma  Agro-Fit  współpracuje także ze specjalistami z zakresu bezpieczeństwa chemikaliów,  Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.