Produkty biobójcze

W zakresie produktów biobójczych oferujemy współpracę i doradztwo w zakresie wymagań określonych w rozporządzeniu 528/2012 dotyczących rejestracji produktów biobójczych w procedurze europejskiej oraz w procedurze krajowej, określonej w ustawie o produktach biobójczych. (Dz.U. 2015 poz. 1926).

Świadczymy usługi dotyczące:

  • ekspertyz w zakresie strategii badań właściwości fizyko-chemicznych, metod analitycznych, badań toksykologicznych i ekotoksykologicznych, losu i zachowania w środowisku oraz skuteczności substancji czynnych/produktów biobójczych;

  • ekspertyz w zakresie oceny narażenia ludzi, w tym operatorów i osób postronnych dla substancji czynnych/produktów biobójczych;

  • ekspertyz w zakresie oceny narażenia i ryzyka środowiskowego dla substancji czynnych/produktów biobójczych;

  • klasyfikacji i oznakowania produktów biobójczych;

  • opracowywania raportów z badań;

  • przygotowywania dokumentacji dla produktów biobójczych w zharmonizowanych procedurach europejskich.

GWARANTUJEMY JAKOŚĆ, SOLIDNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.