Pomoc i wsparcie w zakresie chemikaliów

W zakresie bezpieczeństwa chemikaliów oferujemy:

  • klasyfikację substancji i mieszanin chemicznych,

  • sporządzanie kart charakterystyki,

  • pomoc przy rejestracji substancji w Europejskiej Agencji Chemikaliów,

  • konsultacje dotyczące innych obowiązków wymaganych przez przepisy REACH i CLP,

  • konsultacje i szkolenia w zakresie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej,

  • konsultacje w zakresie BHP przy stosowaniu chemikaliów.