Jerzy Majka

Absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego – specjalizacja biochemia.

W latach 1970 – 2001 pracował w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi, wpierw jako toksykolog, a następnie jako specjalista bezpieczeństwa chemicznego, między innymi koordynując, z ramienia Ministerstwa Zdrowia, prace nad ustawą o substancjach i preparatach chemicznych.

Dwa razy przebywał na stażach zagranicznych w USA. W latach 1974 – 1975 przez rok studiował toksykologię środowiskową na Uniwersytecie w Cincinnati, a w latach 1984 – 1985 przez rok zapoznawał się z zagadnieniami bezpieczeństwa chemicznego, wpierw w Narodowym Instytucie Badań Zdrowia Środowiskowego w Północnej Karolinie, a następnie w Agencji Ochrony Środowiska w Biurze do spraw Pestycydów i Substancji Toksycznych.

W 2001 r. został powołany na Stanowisko Inspektora do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, które pełnił, kierując Biurem do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, do roku 2017. W tym czasie, między innymi, negocjował z Unią Europejską przyjęcie w Polsce unijnego pakietu przepisów dotyczących chemikaliów, reprezentował Polskę w Grupie Roboczej Rady Unii Europejskiej podczas dwuletnich unijnych negocjacji dotyczących przyjęcia rozporządzenia REACH, reprezentował Polskę w Komitecie ds. chemikaliów, pestycydów i biotechnologii w OECD, współpracował z Europejską Agencją Chemikaliów i jednostkami ds. chemikaliów Komisji Europejskiej.